مجتبی جعفری

درباره من

دکتر مجتبی جعفری
image

استادیار گروه آموزشی حقوق @ دانشکده علوم انسانی

  تحصیلات ابتدایی در همدان ( تا 1371 ) تحصیلات دوره راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی ( در رشته علوم ریاضی ) در قم ( تا 1378 ) قبولی در کنکور سراسری ( 1379 ) تحصیلات کارشناسی ارشد پیوسته در رشته معارف اسلامی و حقوق- حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه امام صادق ( ع ) ( تا 1386 ) قبولی در آزمون دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه های شهید بهشتی- تهران- تربیت مدرس و آزاد اسلامی ( شهریور 1386 ) تحصیلات دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی در دانشگاه شهید بهشتی ( تا 1391 ) عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان ( از 1391 ) پژوهشگر میهمان در موسسه ماکس پلانک برای مطالعات جرم، امنیت و حقوق ( حقوق کیفری خارجی و بین المللی سابق )/ فرایبورگ آلمان ( چند نوبت از 1389 )  ...

محقق گوگل

(1400/11/14)

استنادات

1

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1386-1391

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه شهید بهشتی

1384-1386

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه امام صادق ( ع )

1379-1384

کارشناسی معارف اسلامی و حقوق

دانشگاه امام صادق ( ع )

تجارب

1395 تا 1398

مدیر گروه حقوق

1395-1397

مدیرمسئول مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی

مهارت ها

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای اختصاصی

فلسفه کیفری

حقوق کیفری اسلام

تاریخ اندیشه های کیفری

اولویت های پژوهشی

پژوهش های کاربردی و راهبردی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تأملّی در عدول ولیّ دم از حقّ قصاص پس از شروع عملیّات اجرای حکم؛ نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی
پژوهش حقوق کیفری(2019)
^مجتبی جعفری*, ^مصطفی جباری
CHALLENGES OF ECONOMIC EQUALITY PRINCIPLE IN IRANIAN LAW AND FRENCH
Journal Of Organizational Behavior Research(2018)
^روح الله موذنی بادی*, ^مجتبی جعفری
باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر
پژوهش حقوق کیفری(2017)
^مجتبی جعفری*
( قلمرو حجیت اقرار در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392 )
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2016)
^مجتبی جعفری*
مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران
پژوهشنامه حقوق کیفری(2016)
^مجتبی جعفری*
جرم انگاری در حقوق فعالیت های اقتصادی
فقه و حقوق اسلامی(2016)
^مجتبی جعفری*
چالش‌های فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفری مدرن
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی(2016)
^مجتبی جعفری*
تأملی در ماهیت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری
پژوهش حقوق کیفری(2016)
^مجتبی جعفری*
تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت های اصلاح آن
(2015)
^مجتبی جعفری
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی ) مصوّب 1392 (
(2013)
^مجتبی جعفری
نقش گروه های فشار در شکل گیری ف اجرا و تحول حقوق کیفری
(2013)
^مجتبی جعفری
تأملّی در عدول ولیّ دم از حقّ قصاص پس از شروع عملیّات اجرای حکم؛ نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی
پژوهش حقوق کیفری(2019)
^مجتبی جعفری*, ^مصطفی جباری
CHALLENGES OF ECONOMIC EQUALITY PRINCIPLE IN IRANIAN LAW AND FRENCH
Journal Of Organizational Behavior Research(2018)
^روح الله موذنی بادی*, ^مجتبی جعفری
باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر
پژوهش حقوق کیفری(2017)
^مجتبی جعفری*
( قلمرو حجیت اقرار در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392 )
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2016)
^مجتبی جعفری*
مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران
پژوهشنامه حقوق کیفری(2016)
^مجتبی جعفری*
چالش‌های فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفری مدرن
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی(2016)
^مجتبی جعفری*
جرم انگاری در حقوق فعالیت های اقتصادی
فقه و حقوق اسلامی(2016)
^مجتبی جعفری*
تأملی در ماهیت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری
پژوهش حقوق کیفری(2016)
^مجتبی جعفری*
تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت های اصلاح آن
(2015)
^مجتبی جعفری
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی ) مصوّب 1392 (
(2013)
^مجتبی جعفری
نقش گروه های فشار در شکل گیری ف اجرا و تحول حقوق کیفری
(2013)
^مجتبی جعفری
تبیین و نقد مبانی فقهی تکفیر
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2021)
9511234002, ^خسرو مومنی*, ^مجتبی جعفری, علی رضا صابریان
جايگاه و آثار بيمه در مسئوليت مدني پزشك
محمودي مژگان سادات(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش بانك مركزي در مبارزه با پولشويي در حقوق ايران
آروانه الهه(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احكام و آثار شبيه سازي انساني در فقه اماميه و حقوق ايران
ملكي سرناوه زهرا(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش رييس جمهور در برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه در ايران
نادعليان مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسئوليت مدني و كيفري ناشي از تعرض به حقوق معنوي
آقائي عاطفه(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي مسئوليت كيفري و مدني اشخاص حقوقي در نظام حقوقي ايران با تكيه بر رويه قضايي
حسيني سيده رحيمه(تاریخ دفاع: 1395/06/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دعواي جانشيني در بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري
تاجور صفا(تاریخ دفاع: 1395/08/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساز كار اداري مبارزه با فساد
حسيني ليلا(تاریخ دفاع: 1395/03/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حدود صلاحيت اتاق بازرگاني ايران د در مقررات گذاري هاي اقتصادي
قدس كيوان(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساختار و حدود صلاحيت نهادهاي تنظيم بازار برق در حقوق ايران و آمريكا
فقيه عبدالهي ام ليلا(تاریخ دفاع: 1395/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خصوصي سازي و مقررات گذاري در حمل و نقل ريلي ايران
تنها صبا(تاریخ دفاع: 1396/04/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل شرايط حقوقي رقابت در ورود به سازمانهاي اداري
نوري محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شفافيت هزينه هاي انتخاباتي و تاثير آن بر مقابله با فساد مالي در ايران
نوروزي زاده ويدا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسووليت مدني ناشي از جرايم بورسي
ساكي مالحي رضا(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه چالشهاي فقهي و حقوقي قانون حمايت از آمران به معروف
قدرتي روح اله(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اصل همگاني بودن در انتخابات رياست جمهوري
پور حاجبي افضل(تاریخ دفاع: 1395/10/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصويب استانداردهاي صنعتي و كنترل قضايي آنها در حقوق ايران
مرادپورطلايي محمدعلي(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تضمين آزادي فعاليت احزاب در پرتو قانون اساسي ايران
همايوني حقيقي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1396/04/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه انتقادي نقش احزاب در انتخابات
پورالشريعه علي(تاریخ دفاع: 1397/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي حقوق فرهنگي اقليت هاي قومي در نظام هاي حقوقي كشورهاي ايران و عراق: با تاكيد برقوم هورام
سلامتيان ژيار(تاریخ دفاع: 1396/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير مراجع متعدد قانونگذاري بر تحقق حاكميت قانون در جمهوري اسلامي ايران
قاسمي كليجي حامد(تاریخ دفاع: 1396/10/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل قانون جرائم سياسي از منظر بايسته هاي حقوق شهروندي
عرب اعظم(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
باز انديشي در رابطه بين حقوق عمو مي و حقوق كيفري
حبيبي چاتقيه حسن(تاریخ دفاع: 1397/03/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساختار سياسي حكومت عراق بعد از سقوط صدام و نحوه بر گزاري انتخابات
اسدي مقدم حسين(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نگرشي تاريخي به مجا زات هاي سالب حيات در اديان يهود .اسلام و مسيحيت
حاجي نظام تكتم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد مباني فقهي تكفير
صالحي علي آقا(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : دكتري
جايگاه و آثار بيمه در مسئوليت مدني پزشك
محمودي مژگان سادات(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش بانك مركزي در مبارزه با پولشويي در حقوق ايران
آروانه الهه(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احكام و آثار شبيه سازي انساني در فقه اماميه و حقوق ايران
ملكي سرناوه زهرا(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش رييس جمهور در برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه در ايران
نادعليان مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسئوليت مدني و كيفري ناشي از تعرض به حقوق معنوي
آقائي عاطفه(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي مسئوليت كيفري و مدني اشخاص حقوقي در نظام حقوقي ايران با تكيه بر رويه قضايي
حسيني سيده رحيمه(تاریخ دفاع: 1395/06/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دعواي جانشيني در بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري
تاجور صفا(تاریخ دفاع: 1395/08/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساز كار اداري مبارزه با فساد
حسيني ليلا(تاریخ دفاع: 1395/03/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حدود صلاحيت اتاق بازرگاني ايران د در مقررات گذاري هاي اقتصادي
قدس كيوان(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساختار و حدود صلاحيت نهادهاي تنظيم بازار برق در حقوق ايران و آمريكا
فقيه عبدالهي ام ليلا(تاریخ دفاع: 1395/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خصوصي سازي و مقررات گذاري در حمل و نقل ريلي ايران
تنها صبا(تاریخ دفاع: 1396/04/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل شرايط حقوقي رقابت در ورود به سازمانهاي اداري
نوري محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شفافيت هزينه هاي انتخاباتي و تاثير آن بر مقابله با فساد مالي در ايران
نوروزي زاده ويدا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسووليت مدني ناشي از جرايم بورسي
ساكي مالحي رضا(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه چالشهاي فقهي و حقوقي قانون حمايت از آمران به معروف
قدرتي روح اله(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اصل همگاني بودن در انتخابات رياست جمهوري
پور حاجبي افضل(تاریخ دفاع: 1395/10/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصويب استانداردهاي صنعتي و كنترل قضايي آنها در حقوق ايران
مرادپورطلايي محمدعلي(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تضمين آزادي فعاليت احزاب در پرتو قانون اساسي ايران
همايوني حقيقي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1396/04/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه انتقادي نقش احزاب در انتخابات
پورالشريعه علي(تاریخ دفاع: 1397/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي حقوق فرهنگي اقليت هاي قومي در نظام هاي حقوقي كشورهاي ايران و عراق: با تاكيد برقوم هورام
سلامتيان ژيار(تاریخ دفاع: 1396/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير مراجع متعدد قانونگذاري بر تحقق حاكميت قانون در جمهوري اسلامي ايران
قاسمي كليجي حامد(تاریخ دفاع: 1396/10/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل قانون جرائم سياسي از منظر بايسته هاي حقوق شهروندي
عرب اعظم(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
باز انديشي در رابطه بين حقوق عمو مي و حقوق كيفري
حبيبي چاتقيه حسن(تاریخ دفاع: 1397/03/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساختار سياسي حكومت عراق بعد از سقوط صدام و نحوه بر گزاري انتخابات
اسدي مقدم حسين(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نگرشي تاريخي به مجا زات هاي سالب حيات در اديان يهود .اسلام و مسيحيت
حاجي نظام تكتم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد مباني فقهي تكفير
صالحي علي آقا(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : دكتري
آسیب‌شناسی شیوه شناسایی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(ناظر)
(2021-12-20)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

ایران. سمنان
dr.mdjafari@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس